Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je PK - Intralogis, spol. s r.o., IČ 27852318 se sídlem Střítež 314, 739 59 Střítež (dále jen “správce”).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: PK - Intralogis, spol. s r.o., Střítež 314, 739 59 Střítež, email: info@pk-intralogis.cz a telefon: 775 073 072.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 4. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 5. Účelem zpracování osobních údajů je: výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem k umožnění této činnosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu newsletteru a zasílání obchodních sdělení ze strany správce plnit

 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 4. Závěrečná ustanovení

 5. Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 6. Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.

 7. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zásady používání cookies

O používání cookies

Zásady používání souborů cookies vysvětlují jaké cookies používáme a jak lze změnit jejich nastavení. Pro další informace ohledně zabezpečení navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. Zjistěte, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní data. Váš souhlas se vztahuje na tuto doménu: pouzite-voziky.cz.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou používané k uchování malých kousků informací. Jsou ukládány na vašem zařízení v momentě, kdy se stránka načítá ve vašem prohlížeči. Tyto cookies nám pomáhají, aby stránky fungovaly správně, bezpečně, poskytovaly lepší uživatelskou zkušenost a ukázaly nám, jak stránky používáte, abychom pochopili, jak je můžeme zlepšit.

 

Jak cookies používáme?

Stejně jako většina online služeb, i náš web používá cookies první a třetích stran pro různé účely. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro to, aby web fungoval správně a nesbírají žádná osobní data. Cookies třetích stran, které na webu používáme, slouží k měření výkonu stránek, interakcí uživatelů, zajištění bezpečnosti stránek, poskytování relevantních reklamních sdělení a následné zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a zrychlení vašich budoucích interakcí s tímto webem.

 

Můžete nás znát také pod značkou:

Logo

Servis

Opravujeme vysokozdvižné vozíky všech značek. Velký důraz klademe na kvalitu a dostupnost. Naši technici provádí opravy poctivě – výměnu za jiný díl volíme až jako poslední možnost.
Dozvědět se více »

Pronájem a zkušební provoz

Jdeme dál než konkurence - víme, že vybrat správný typ manipulační techniky do provozu není jednoduché. Proto Vám nabízíme pronájem a nadstandardně zkušební provoz.
Dozvědět se více »

Prodej náhradních dílů

Sháníte náhradní díly pro manipulační techniku? Zaměřujeme se na díly pro vysokozdvižné vozíky, ale po domluvě obstaráme náhradní díly i na ostatní stroje.
Dozvědět se více »

Školení

Dobře vyškolený řidič vysokozdvižného vozíku je základním předpokladem pro bezpečný provoz. Kvalitní školení zaručí ochranu zboží, techniky i Vašich zaměstnanců a zároveň zefektivní provoz.
Dozvědět se více »